Prowadzenie firmy Gewerbe w Niemczech: Kluczowe usługi wsparcia dla przedsiębiorców

Coraz więcej Polaków emigrujących do Niemiec w poszukiwaniu lepszych możliwości zawodowych decyduje się na rozpoczęcie u naszych zachodnich sąsiadów własnej działalności gospodarczej. Rejestracja i prowadzenie firmy poza granicami kraju to zadania, które mogą okazać się dość skomplikowane i czasochłonne, wymagając dobrej znajomości lokalnych przepisów prawnych oraz procedur administracyjnych. Cały proces szczególnych trudności może przysporzyć zwłaszcza osobom, które debiutują w roli przedsiębiorcy, a dodatkowo nie posługują się biegle językiem niemieckim. W takich i podobnych sytuacjach warto rozważyć pomoc ze strony specjalistycznej firmy oferującej wsparcie w prowadzeniu firmy Gewerbe w Niemczech. Sprawdź, kiedy opłaca się skorzystać z doświadczenia i wiedzy ekspertów. 

Prowadzenie firmy Gewerbe w Niemczech – najważniejsze obowiązki dla przyszłych przedsiębiorców

W państwach Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy dotyczące rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym każdy obywatel UE ma prawo do założenia firmy w Niemczech, a regulacje te znajdują zastosowanie zarówno w kontekście spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli tzw. Gewerbe. Rozpoczęcie własnego biznesu za zachodnią granicą wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych warunków. Wśród nich wymienia się przede wszystkim: 

  • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – posiadanie stałego meldunku na terenie Niemiec nie stanowi obowiązku dla osób chcących założyć firmę w tym kraju. Do rejestracji działalności wystarczy bowiem adres siedziby firmy, który należy podać w trakcie rejestracji Gewerbe w niemieckim urzędzie;
  • zgłoszenie działalności w Gewerbeamt – jest to niemiecki urząd zajmujący się wpisami do rejestru działalności gospodarczych. Dodatkowo właściciel firmy musi zgłosić ją do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku działalności rzemieślniczej – istnieje ponadto wymóg udowodnienia posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Co również istotne, prowadzenie firmy Gewerbe w Niemczech wiąże się z koniecznością odprowadzania podatków do tamtejszego Finanzamtu, czyli niemieckiego urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy zakładają swoje firmy w Niemczech, muszą ponadto wykupić obowiązkowe ubezpieczenia. 

Obszary wsparcia w prowadzeniu firmy Gewerbe 

Jak wspomniano, rejestracja oraz prowadzenie firmy w Niemczech wymaga spełnienia licznych formalności i obowiązków, o czym z pewnością przekonała się każda osoba decydująca się na pracę na własny rachunek za zachodnią granicą. Jeśli właściciel firmy nie dysponuje obszerną wiedzą na temat niemieckich przepisów ani nie posiada doświadczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju, warto wówczas rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów. 

Wykwalifikowani specjaliści zajmą się bowiem kompleksową obsługą wszystkich zadań związanych z rejestracją i prowadzeniem firmy za granicą. W ramach świadczonych usług zapewnią wsparcie w procesie rejestracji Gewerbe, zakładania siedziby firmy na terenie Niemiec oraz późniejszego prowadzenia księgowości zgodnie z niemieckimi przepisami. Doświadczeni eksperci mogą wyręczyć przedsiębiorcę również w kontaktach z niemieckimi urzędami, dbając o regularny przepływ informacji i zarządzanie firmą w zgodzie z tamtejszym prawodawstwem. Korzystając z usług profesjonalistów, właściciele Gewerbe mogą dodatkowo liczyć na pomoc tłumaczeniową przy wypełnianiu dokumentów i bieżącej korespondencji z urzędnikami.