Zasady wypłaty dywidend a rodzaj spółki

Dywidendy są kluczowym elementem zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy spółek. Zasady ich wypłaty różnią się w zależności od rodzaju spółki, co ma istotne konsekwencje zarówno dla inwestorów, jak i dla samych przedsiębiorstw. W tym artykule przyjrzymy się, jak rodzaj spółki wpływa na politykę dywidendową, skupiając się na dwóch głównych formach prawnych: spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zasady wypłaty dywidend w spółkach akcyjnych

Spółki akcyjne (SA) są często preferowane przez większe przedsiębiorstwa ze względu na łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez emisję akcji. Decyzje o wypłacie dywidendy w takich spółkach podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, często na podstawie zaleceń zarządu. Wysokość dywidendy zależy od zysków spółki, ale także od jej polityki dywidendowej, która może być zróżnicowana w zależności od celów strategicznych. Niektóre spółki akcyjne dążą do wypłacania stałego procentu zysku, inne zaś preferują elastyczną politykę, dostosowując wypłaty do bieżącej sytuacji finansowej.

Dodatkowo, w spółkach akcyjnych występuje aspekt podatkowy. Dywidendy są opodatkowane u odbiorcy, co oznacza, że inwestorzy otrzymują kwoty netto po odliczeniu podatku dochodowego. W niektórych krajach istnieją ulgi podatkowe dla dywidend, szczególnie w przypadku długoterminowego posiadania akcji.

Ponadto, regulacje prawne mogą nakładać pewne ograniczenia na wypłatę dywidend. Na przykład, niektóre przepisy mogą zabraniać dywidend. Szczególnie jeśli spółka nie posiada odpowiednich rezerw kapitałowych lub jeśli jej płynność finansowa jest zagrożona.

Dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) są częściej wybierane przez mniejsze przedsiębiorstwa. Ich struktura kapitałowa jest mniej elastyczna niż w przypadku spółek akcyjnych, co ma wpływ na politykę dywidendową. W spółkach z o.o. decyzje o wypłacie dywidend podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. I często zależą od indywidualnych umów między nimi.

Dodatkowo w spółkach z o.o. dywidendy są często traktowane jako część bardziej elastycznej polityki wynagrodzeń dla właścicieli. W zależności od potrzeb i umów wspólników, dywidendy mogą być wypłacane częściej niż raz w roku. Jest to jednak rzadsze w przypadku spółek akcyjnych.

Podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych, na wypłatę dywidend w spółkach z o.o. mogą wpływać kwestie podatkowe. Jednak ze względu na różnice w strukturze i rozmiarze tych spółek, aspekty podatkowe mogą być inaczej postrzegane i zarządzane.

 

 

Autor: Przemysław Błaszczyk