Kredyt firmowy a zabezpieczenia

W obliczu rosnących potrzeb finansowych, przedsiębiorstwa często zwracają się ku kredytom firmowym jako źródłu finansowania swojej działalności. Jednak, aby zminimalizować ryzyko kredytowe, banki wymagają od firm różnorodnych form zabezpieczeń. W tym artykule przyjrzymy się, jakie zabezpieczenia są najczęściej stosowane przy kredytach firmowych i jak wpływają one na decyzje kredytowe.

Różne typy zabezpieczeń kredytowych

Banki oferują różne formy kredytów firmowych, które mogą być zabezpieczone na kilka sposobów. Najpopularniejsze formy zabezpieczeń to hipoteka, zastaw rejestrowy oraz poręczenia i gwarancje.

Pierwszym i najczęściej spotykanym rodzajem zabezpieczenia jest hipoteka. Działa ona na zasadzie obciążenia nieruchomości, której wartość może pokryć udzielony kredyt w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Banki oceniają wartość nieruchomości przez rzeczoznawców, co pozwala im ustalić maksymalną kwotę kredytu. Przyznawanie kredytu pod hipotekę zazwyczaj wiąże się z niższym oprocentowaniem z uwagi na niższe ryzyko dla banku.

Zastaw rejestrowy to kolejna forma zabezpieczenia, która obejmuje majątek ruchomy, tak jak maszyny, pojazdy czy też wyposażenie. Ten rodzaj zabezpieczenia jest rejestrowany w specjalnych rejestrach, co zapewnia transparentność i łatwość w dochodzeniu praw w przypadku problemów z płatnościami. Zastaw rejestrowy jest szczególnie popularny w branżach, gdzie przedsiębiorstwa posiadają znaczne wartości w aktywach trwałych, które mogą być łatwo wycenione.

Poręczenia i gwarancje stanowią mniej materialną, ale równie ważną formę zabezpieczenia. W tej sytuacji poręczycielem może być inna firma lub osoba prywatna, która zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeśli główny kredytobiorca nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań. Gwarancje są często wykorzystywane w transakcjach międzynarodowych lub w projektach o wysokim stopniu ryzyka.

Wpływ zabezpieczeń na zdolność kredytową firmy

Rodzaj zabezpieczenia ma znaczący wpływ na ocenę zdolności kredytowej firmy. Banki często oferują lepsze warunki kredytowe firmom, które mogą zaproponować solidne zabezpieczenia. Dzieje się tak, ponieważ obecność zabezpieczenia zmniejsza ryzyko kredytowe, co jest kluczowe z punktu widzenia banku.

Wartość zabezpieczenia musi odpowiadać kwocie kredytu lub być wyższa, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych finansowań. Banki regularnie przeprowadzają wyceny zabezpieczeń, by upewnić się, że ich wartość nie zmniejszyła się i nadal adekwatnie zabezpiecza udzielone środki. W rezultacie, firmy posiadające cenne nieruchomości czy inny majątek mogą liczyć na korzystniejsze warunki kredytowania.

 

Autor: Przemysław Błaszczyk