Księgowość: Darowizna – czy należy ją opodatkować?

W świecie finansów i księgowości, rozumienie zawiłości podatkowych może przynieść znaczące oszczędności. Jednym z aspektów, który często budzi zainteresowanie, jest kwestia darowizn i związanych z nimi obowiązków podatkowych. W 2024 roku, zrozumienie przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn może być kluczowe dla tych, którzy chcą przekazać majątek swoim najbliższym w sposób efektywny podatkowo.

Darowizna w kontekście księgowości

Darowizna to przekazanie majątku bez oczekiwania na wzajemność. W Polsce, taki transfer może wiązać się z obowiązkiem podatkowym. Stawki podatku od darowizn mogą sięgać od 3 do 20%, w zależności od wartości przekazanego składnika majątku oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. 

Grupy podatkowe 

W ujęciu księgowym, kluczowe jest rozróżnienie trzech grup podatkowych:

  • Grupa I: Obejmuje najbliższą rodzinę, w tym małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, teściów, pasierbów oraz rodzeństwo. Kwoty wolne od podatku dla tej grupy uległy zmianie, osiągając poziom 36 120 zł od 1 lipca 2023 roku.
  • Grupa II: Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków pasierbów i inne bliższe powiązania. Kwota wolna od podatku wynosi 27 090 zł od 1 lipca 2023 roku.
  • Grupa III: Pozostali nabywcy, z kwotą wolną od podatku na poziomie 5 733 zł od 1 lipca 2023 roku. Warto zauważyć, że w ramach grupy I istnieje tzw. grupa zerowa, która cieszy się pełnym zwolnieniem z podatku, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów.

Darowizna a księgowość przedsiębiorcy 

Dla przedsiębiorców, darowizna może stanowić atrakcyjną formę optymalizacji podatkowej. Dostarczając środek trwały czy inny składnik majątku do firmy, można zwiększyć wartość aktywów firmy, nie generując przychodu podatkowego. Warto jednak pamiętać o konieczności dokładnego dokumentowania takich transakcji w księgowości, zwłaszcza jeśli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku

Przyjęcie darowizny wymaga odpowiedniej dokumentacji księgowej. W Polsce, należy zgłosić taką darowiznę na formularzu SD-Z2. Termin zgłoszenia dla darowizn od osób z grupy zerowej wynosi pół roku od daty otrzymania darowizny, co ma znaczące implikacje dla księgowość osób fizycznych i przedsiębiorców. Jeżeli darowizna przekroczy określoną kwotę wolną od podatku, obdarowany musi złożyć stosowną deklarację podatkową i uiścić należny podatek.

Odpisy Amortyzacyjne

Punkt istotny dla księgowości przedsiębiorcy to możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych uzyskanych w drodze darowizny. Od 2018 roku, jeśli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych, obdarowany przedsiębiorca może kontynuować te odpisy w swoich kosztach podatkowych. Jest to istotne narzędzie w planowaniu podatkowym, które może wpłynąć na obniżenie podstawy opodatkowania.

Gdy darowizna dotyczy przedsiębiorców, muszą oni uwzględnić ją w swoich księgach rachunkowych. Środek trwały otrzymany w darowiźnie, który ma być wykorzystany w działalności gospodarczej, nie generuje przychodu. Jednakże, jeśli wartość darowizny przekracza kwotę wolną, należy ją zgłosić, a w księgach rachunkowych dokonać odpowiednich zapisów.

Darowizna a VAT

Z perspektywy księgowości warto również wspomnieć o VAT. Jeśli przedsiębiorca przekazuje darowiznę w formie towarów lub usług, od których odliczał VAT, musi on również rozważyć konsekwencje podatkowe takiego przekazania. W niektórych przypadkach, nieodpłatne przekazanie towarów może zostać uznane za dostawę i podlegać opodatkowaniu VAT.

Darowizna – praktyczne wskazówki 

  • Zawsze dokumentuj darowizny: Każda darowizna powinna być udokumentowana, aby zapewnić przejrzystość i spełnić wymogi podatkowe.
  • Poznaj przepisy: Różne grupy podatkowe i kwoty wolne od podatku mogą mieć znaczenie dla obowiązków podatkowych związanych z darowiznami.
  • Zgłaszaj w terminie: Terminowe zgłoszenie darowizny jest kluczowe, aby uniknąć dodatkowych opłat i interesu ze strony urzędu skarbowego.
  • Optymalizuj odpisy amortyzacyjne: Jeśli jest to możliwe, kontynuuj odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabytych w drodze darowizny.
  • Rozważ aspekty VAT: Nie zapominaj o potencjalnych zobowiązaniach VAT wynikających z nieodpłatnego przekazania towarów lub usług.

Oferta Warido

Wybierz nasze biuro rachunkowe online, by zyskać łatwy dostęp do profesjonalnych usług – księgowość online, oszczędzając czas i zasoby. Z nami możesz łatwo zarządzać swoimi finansami firmowymi, korzystając z intuicyjnej platformy online do przesyłania dokumentów i monitorowania przepływów finansowych. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłą pomoc i doradztwo, gwarantując zgodność z najnowszymi przepisami. Wybierz wygodę i bezpieczeństwo, wybierając nasze usługi.

 

Artykuł sponsorowany