Zarządca nieruchomości. Jaką funkcję pełni we wspólnocie mieszkaniowej?

Na wspólnotach mieszkaniowych ciąży szereg obowiązków. Prawidłowa realizacja wielu z nich wymaga wsparcia ze strony profesjonalistów. Jednym z nich jest zarządca nieruchomości, z którego usług z powodzeniem korzysta obecnie większość wspólnot mieszkaniowych. Jak wskazuje nazwa tego stanowiska, piastująca je osoba zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomością. Jakie obowiązki wchodzą w zakres świadczonych przez niego usług i dlaczego wspólnotom opłaca się korzystać z jego profesjonalnego wsparcia – o tym powiemy poniżej!

Kim jest zarządca nieruchomości? Czym się zajmuje?

Zarządca, znany także jako manager nieruchomości, to osoba odpowiedzialna za zarządzanie powierzonym jej obiektem. Zakres jego obowiązków jest więc szeroki i zróżnicowany – składają się na niego zarówno czynności o formalnym charakterze, jak i bardziej praktyczne, codzienne zadania. Manager zajmuje się m. in. finansami wspólnoty mieszkaniowej, pilnując terminowości uiszczania opłat i rachunków, wpływów z tytułu czynszu i najmu, a także prowadzeniem księgowości oraz nadzorowaniem budżetu. Do jego obowiązków zalicza się także planowanie prac naprawczych na terenie obiektu, remontów oraz nawiązywanie współpracy z podwykonawcami.

Manager nieruchomości współpracuje z administratorem i wraz z nim troszczy się o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie obiektu. Jego rolą jest czuwanie nad przebiegiem zleconych prac w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, sprzątania i dbania o komfort mieszkańców. Zarządca pozostaje przy tym w stałym kontakcie z zarządem wspólnoty, wspierając go w jego zadaniach, pośredniczy także w relacjach pomiędzy nim a mieszkańcami. Bezpośredni użytkownicy budynku mogą zgłaszać do niego uwagi odnośnie funkcjonowania nieruchomości, a także uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Oprócz tego wszystkiego jednym z kluczowych obowiązków managera jest reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej. Rola, jaką pełni w procesie zarządzania nieruchomością, jest więc na tyle ważna, że piastowanie tej funkcji warto powierzyć profesjonaliście z prawdziwego zdarzenia.

Jak wybrać odpowiedniego zarządcę nieruchomości? Gdzie go szukać?

Poszukując sprawdzonego, godnego zaufania zarządcy, możemy wybrać go samodzielnie, jak i nawiązać współpracę z profesjonalną firmą, specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Ta druga opcja cieszy się dziś zdecydowanie największym zainteresowaniem współczesnych wspólnot mieszkaniowych z uwagi na fakt, że obecnie funkcję managera może pełnić każda osoba – nie jest wymagana licencja. W związku z tym, poszukując zarządcy na własną rękę, można natknąć się zarówno na doświadczonego profesjonalistę, jak i osobę, która stawia dopiero pierwsze kroki w tym zawodzie.

Takiego problemu nie ma natomiast w przypadku profesjonalnych podmiotów. Firmy działające w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami współpracują wyłącznie z licencjonowanymi zarządcami, którzy posiadają doświadczenie, wiedzę oraz praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy na tym wymagającym stanowisku. Wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na nawiązanie z nimi współpracy, zyskają dodatkowe wsparcie ze strony profesjonalnych administratorów, radców prawnych, księgowych, techników i innych specjalistów, których wsparcie jest nieocenione w całym wymagającym procesie zarządzania nieruchomościami.

 

Artykuł sponsorowany